Ημερήσιο Αρχείο: 05/01/2019

"Σε 30 χρόνια υλοποίησαν το 33%… Σε 3 χρόνια υλοποιήσαμε το 62%".