Εργαστήρια με θέμα την τρομοκρατία, υλοποιήθηκαν στο ΤΔΑ Κομοτηνής σε συνεργασία με το Europe Direct

Εργαστήρια με θέμα την τρομοκρατία, υλοποιήθηκαν στο ΤΔΑ Κομοτηνής σε συνεργασία με το Europe Direct

Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους των εργαστηρίων, οι δόκιμοι αστυφύλακες με την καθοδήγηση εκπαιδευτριών, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδραστικές/βιωματικές ασκήσεις, να ασχοληθούν με πραγματικές περιπτώσεις τρομοκρατών, και να αναλύσουν το προφίλ και τα χαρακτηριστικά τους.