Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις εισφορές κατηγοριών ασφαλισμένων

Για τα μέλη εταιρειών ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα και παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιείται εκ νέου από αύριο 17/4 η δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Δεδομένης της απόφασης για διπλασιασμό των πόρων του Προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Διαβάστε Περισσότερα