Δευτέρα, Μάρτιος 25, 2019

Ημερήσιο Αρχείο: 11/04/2018

Περιφέρεια ΑΜ-Θ και «Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνυπογράψουν Σύμφωνο Συνεργασίας.
Ημερίδα της 4ης ΥΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, τη Διοίκηση και τους Εργαζομένους του Νοσοκομείου.