ΟΙ 16 εταιρείες της ΑΜ-Θ που συμμετείχαν στη σύσκεψη για τις προοπτικές της βιομηχανίας, στην ειδική σύσκεψη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ΑΜ-Θ

Εποικοδομητική συνεργασία με γνώμονα τις βιομηχανικές αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Διαβάστε Περισσότερα

Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ανάκαμψη με αργά αλλά σταθερά βήματα

Οικονομική Ανάλυση και Επενδυτική Στρατηγική μηνός Νοεμβρίου από την Τράπεζα Πειραιώς (Ηλίας Λεκκός – Group Chief Economist / Παρασκευή Βλάχου Economist). Το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ένα βασικόεργαλείο στην προσπάθεια χαρτογράφησης του ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου και ανάπτυξης αντίστοιχων στρατηγικών δράσεων τόνωσης και υποστήριξης του πιο υγιούς και δυναμικού τμήματος των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την επικαιροποίηση αυτού του συστήματος κλαδικής αξιολόγησης έρχονται να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τάσεις και ευρήματα προηγούμενων ετών. Εν…

Διαβάστε Περισσότερα