– Παρά τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες η επάνδρωσή του παραμένει ίδια τα τελευταία είκοσι χρόνια!

Σε ανακοίνωση-αίτημά της προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, τη φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, και τους τοπικούς βουλευτές, η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, αναφέρει:

«Τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους παρατηρείται  ραγδαία αύξηση της διέλευσης πολιτών από και προς την γείτονα χώρα Τουρκία από το συνοριακό σημείο διέλευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κήπων, ενώ η οργανική δύναμή του παραμένει σε επίπεδα προ εικοσαετίας.

Συνοπτικά αναφέρουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την άνευ προηγουμένου αύξηση της κίνησης, και παραθέτουμε σχετικό πίνακα στον  οποίο αποτυπώνονται οι αφίξεις-αναχωρήσεις των τελευταίων ετών και από τον οποίο βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η κατάσταση πλέον στο Α.Τ. Κήπων έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες του προσωπικού που υπηρετεί εκεί.

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
2003 46.558 5.108 147.199 454.932
2012 64.369 8.648 138.405 846.689
2013 64.563 9.328 157.930 899.572
2014 53.871 10.165 188.466 955.882
ΕΞΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
2003 41.749 4.952 110.998 510.365
2012 66.477 8.846 156.348 862.281
2013 72.924 9.473 171.346 916.248
2014 72.439 10.155 192.881 1.000.239

 

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2014
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3.991 635 8.376 40.000
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5.047 601 6.861 42.603
ΜΑΡΤΙΟΣ 5.444 910 9.741 62.156
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4.694 905 10.730 67.952
ΜΑΪΟΣ 5.177 1.027 11.408 71.910
ΙΟΥΝΙΟΣ 4.680 977 13.256 66.870
ΙΟΥΛΙΟΣ 3.214 881 18.443 87.497
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.919 978 49.765 221.303
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4.064 853 23.960 108.133
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4.609 976 15.624 79.331
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5.600 778 9.916 54.016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4.432 644 10.386 54.111

 

ΕΞΟΔΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4.782 622 8.698 40.000
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6.688 641 8.367 48.115
ΜΑΡΤΙΟΣ 6.458 902 11.680 66.051
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5.652 892 12.196 70.873
ΜΑΪΟΣ 5.959 1.045 13.590 78.392
ΙΟΥΝΙΟΣ 5.769 918 15.200 72.652
ΙΟΥΛΙΟΣ 5.751 878 42.214 194.512
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5.277 987 32.015 154.011
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6.313 870 14.345 80.199
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6.471 973 13.325 79.386
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7.011 768 10.116 56.315
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6.308 659 11.135 59.733

 

Βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, είναι:

1) Οι αλλαγές στο καθεστώς της υποχρεωτικής κατοχής Προξενικής Θεώρησης Εισόδου (VISA), η οποία δεν απαιτείται πλέον από τη χώρα μας, σχεδόν για όλους τους πολίτες των Βαλκανικών Χωρών που διατηρούν εμπορικές, θρησκευτικές και τουριστικές σχέσεις με τη γείτονα Χώρα Τουρκία.

2) Η μη υποχρέωση κατοχής Προξενικής Θεώρησης Εισόδου (VISA) για τους Τούρκους πολίτες κατόχους SPECIAL διαβατηρίων (των γνωστών και ως «πράσινα διαβατήρια»), με τα οποία είναι εφοδιασμένοι σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, δικηγόροι, κ.λπ., καθώς και τα μέλη των οικογενειών αυτών.

3) Η αλλαγή στην κουλτούρα και στον τρόπο σκέψης όλων των Τούρκων υπηκόων γενικά, οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε ευκαιρία να επισκεφθούν τη Χώρα μας και ειδικά τις κοντινές σε αυτούς πόλεις, ακόμα και για ημερήσιες εκδρομές.

4) Το Α.Τ. Κήπων παραμένει η βασική πύλη εισόδου και εξόδου για όλους τους Τούρκους μετανάστες της κεντρικής Ευρώπης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

5) Η παράνομη μετανάστευση από τις Ασιατικές Χώρες προς την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό, απαιτεί την ύπαρξη εκτεταμένων και λεπτομερών ελέγχων των προσώπων και των οχημάτων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος, όπως ακριβώς προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες και η Ελληνική Νομοθεσία, από ικανό αριθμό αστυνομικών.

6) Εκτός από πύλη εισόδου παραμένει και πύλη εξόδου προς τις Χώρες της Ασίας αλλά και προς χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Γεωργία, Αρμενία, κ.τ.λ., για όλους όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη.

7) Ενδεικτικά ενημερώνουμε ότι μόνο στο διάστημα από 01-01-2015 έως και σήμερα, από τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν σχηματιστεί 16 δικογραφίες για παράνομες δραστηριότητες, όπως πλαστά έγραφα, διακίνηση παράνομων μεταναστών, διακίνηση ναρκωτικών, κλεμμένα οχήματα, κ.ά.

Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνουμε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της παραπάνω υπηρεσίας.

Επειδή οι Τούρκοι ταξιδιώτες αποτελούν τους μοναδικούς ουσιαστικά τουρίστες στην περιοχή μας και τα οικονομικά οφέλη για όλη την κοινωνία είναι κάτι περισσότερο από εμφανή.

Επειδή από τον Οκτώβριο του 2014 ο έλεγχος απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ελεγχόμενου έξω από τον θάλαμο ελέγχου για δακτυλικά αποτυπώματα για τους κατόχους Π.Θ.Ε. (VISAS) οι οποίοι αποτελούν το 40% των διερχομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει χρονική καθυστέρηση.

Επειδή από 30 Μαρτίου 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου βιομετρικών στοιχείων «eulisa» και το οποίο απαιτεί να χρησιμοποιείται ένας αστυνομικός ανά βάρδια ως χειριστής. Ο παραπάνω έλεγχος δεν θα έχει κανένα όφελος ως προς την μείωση της αναμονής των ταξιδιωτών αφού γίνεται μόνο για την αξιολόγηση των μηχανημάτων.

Επειδή οι αστυνομικοί που θα μετακινηθούν εκεί θα πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο του διαβατηριακού ελέγχου για να μπορέσουν να προσφέρουν.

Επειδή ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκπαιδευτεί ένας αστυνομικός και να μπορέσει να δουλέψει σε διαβατηριακό έλεγχο είναι ένας μήνας.

Επειδή τα προηγούμενα χρόνια παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της τοπικής φυσικής ηγεσίας, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική ενίσχυση αυτής της υπηρεσίας, αφού η έλλειψη δύναμης είναι το μεγάλο πρόβλημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Αλεξανδρούπολης.

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε έκδοση σχετικής διαταγής με την οποία θα αναζητηθούν από όλη την χώρα 20 τουλάχιστον επιθυμούντες αστυνομικοί για  να μετακινηθούν στο Α.Τ. Κήπων με δικά τους έξοδα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με ότι συμβαίνει με τα αεροδρόμια στις τουριστικές περιοχές κατά τους θερινούς μήνες. Με την προϋπόθεση βέβαια, ότι αυτοί θα βρίσκονται εκεί το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου ώστε να υπάρχει επαρκείς χρόνος για την εκπαίδευσή τους στον διαβατηριακό έλεγχο».