Από τις 02/12/2019 έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών” με εξαμηνιαία διάρθρωση και έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Ειδικότερα η Πρόσκληση αφορά:

Προπτυχιακά Προγράμματα

 1. Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ (500 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300 θέσεις)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 1. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
 2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
 3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)
 4. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (200 θέσεις)
 5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (125 θέσεις)
 6. Δημιουργική Γραφή-ΔΓΡ (250 θέσεις)
 7. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150θέσεις)
 8. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (150 θέσεις)
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300 θέσεις)
 10. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (200 θέσεις)
 11. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)
 12. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)
 13. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (60 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Παράρτημα του ΕΑΠ στην Κομοτηνή (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων, Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404, email: anmakedonia@eap.gr.