Ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής από ενδιαφερομένους στα δύο Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν στην προώθηση στην απασχόληση ανέργων 25 έως 45 ετών, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας).

Αντικείμενο των δύο προγραμμάτων αποτελούν:

  • η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις.
  • η πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας), η οποία απευθύνεται σε συνολικά 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).

Η κατάρτιση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:

  • τεχνικός εφαρμογών λογισμικού.
  • ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.
  • προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων ανέρχεται συνολικά στα 2.800 ευρώ (2.000 € για τη θεωρητική κατάρτιση και 800 € για την πρακτική άσκηση).

Η υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής γίνεται στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.