Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020, θα αντληθεί το ποσό του 1.497.000 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Ο νέος εξοπλισμός, ο οποίος θα καλύπτει ένα σημαντικό εύρος ιατρικών αναγκών, θα περιλαμβάνει:

 1. Κλίβανο ατμού με ατμογεννήτρια.
 2. Μηχανήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης-αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων.
 3. Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης.
 4. Φορητό μηχάνημα τεχνητού νεφρού.
 5. Σύστημα εξαερισμού μονάδας τεχνητού νεφρού.
 6. Τράπεζα οφθαλμολογικής χειρουργικής.
 7. Φορητό ορθοπαιδικό ακτινοσκοπικό C-ARM.
 8. Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων 12” έξι καναλιών τουλάχιστον.
 9. Χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο.
 10. Σετ αεροτρύπανου – αεροπρίονου.
 11. Τράπεζα ανάνηψης νεογνών.
 12. Ογκομετρικές αντλίες έγχυσης.
 13. Χειρουργικές διαθερμίες με argon.
 14. Τροχήλατες χειρουργικές λυχνίες τύπου LED.
 15. Απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη.
 16. Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας.
 17. Ψηφιακό μαστογράφο.

Ο νέος εξοπλισμός θα αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος του υπάρχοντος εξοπλισμού ο οποίος έχει ήδη καλύψει το αναμενόμενο χρόνο ζωής του, είναι παλαιάς τεχνολογίας και επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για τη συντήρησή του. Ο καινούριος εξοπλισμός θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα διαθέτει δυνατότητες σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης.