Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020 εντάχθηκε το έργο «Ανακαίνιση κτιρίου Νέστορος Τσανακλή», προϋπολογισμού 1.773.606,27 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση των αναγκαίων μετατροπών στις διαρρυθμίσεις των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου, έτσι ώστε αυτοί να υποδεχτούν τις νέες χρήσεις που πρόκειται να στεγαστούν.

Θα γίνουν επίσης εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο για τη δημιουργία υπαιθρίου θεάτρου, λίμνης και χώρου αναψυχής.

Ακόμη το ιστορικό κτίριο θα εξοπλιστεί με την κατάλληλη προμήθεια επίπλωσης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών ψηφιακής βιβλιοθήκης, κ.ά.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα ενισχυθεί η πολιτιστική ταυτότητα της Κομοτηνής, ενώ θα δημιουργηθεί και ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος. Με την τελική διαμόρφωσή του το κτίριο θα αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς, σύμβολο της πόλης για την παιδεία και την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, και χώρο γνώσης.