Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί το έργο της αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, προϋπολογισμού 1.642.970 ευρώ.

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού, προβλέπει τις απαραίτητες εργασίες και προμήθειες ώστε να ολοκληρωθεί η επανέκθεση του Μουσείου και να καταστεί αυτό πλήρως λειτουργικό.

Ειδικότερα, θα εγκατασταθούν νέες προθήκες και συστήματα φωτισμού, θα γίνουν αρχιτεκτονικές αποκαταστάσεις σε διάφορες αίθουσες του Μουσείου, θα δημιουργηθούν νέοι αποθηκευτικοί χώροι, θα εγκατασταθούν ψηφιακές εφαρμογές στον εκθεσιακό χώρο, θα γίνει αρχαιολογική τεκμηρίωση των εκθεμάτων και παραγωγή πληροφοριακού υλικού για τους επισκέπτες (οδηγός μουσείου, μεταφράσεις κειμένων, εποπτικό υλικό κ.τ.λ.).