Ομόφωνα ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου  Κομοτηνής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την ανακατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου Γρατινής, προϋπολογισμού 152.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επιχωμάτωσης, τοποθέτησης χλοοτάπητα, εγκατάστασης συστήματος αυτόματου ποτίσματος, καθώς και συμπλήρωσης και επισκευής  του φωτισμού.
Η κ. Ελένη Λαφτσή.

Κατά τη σχετική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης δεν παράλειψε να ευχαριστήσει τόσο το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και την επικεφαλής της παράταξης της «Πολη-τικής Ανατροπής» Ελένη Λαφτσή, που συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση του θέματος.

Το θέμα είχε τεθεί προ έτους και στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό που είχε επισκεφθεί την Κομοτηνή, και ο οποίος είχε δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση του έργου αρκεί εκ μέρους του Δήμου να υπήρχαν οι απαραίτητες μελέτες, τα σχετικά τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και αναλυτικός προϋπολογισμός. Τα παραπάνω διεκπεραιώθηκαν, με συνέπεια να ανάψει το “πράσινο φως” της της χρηματοδότησης.

Εξάλλου, η προγραμματική σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για παροχή βοήθειας στους ΟΤΑ με σκοπό την αναβάθμιση του αθλητισμού. Ως φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και ως φορέας υλοποίησης ο Δήμος Κομοτηνής.