Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν Δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 1.485.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση αναγκαίων εργασιών αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται και αυτό του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με ποσό 150.000 ευρώ.