Εκ νέου καθορίστηκαν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους κατά το οικονομικό έτος 2018.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των 72.360.000   ευρώ   που προέβλεπε η αρχική απόφαση, αυξήθηκε στα 91.313.091 ευρώ.

Ειδικότερα για το ΔΠΘ, το αρχικό πόσο των 5.670.000 ευρώ, αυξήθηκε στα 7.237.164, δηλαδή κατά 1.567.164 ευρώ.

Αναλυτικότερα η κατανομή ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα, έχει ως εξής:

πηγή: esos.gr