ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣΤην ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου 144 “Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς”, για 1.034 δικαιούχους στις οκτώ Περιφέρειες της χώρας όπου καλλιεργείται καπνός, συνολικού ποσού 504.000 ευρώ, και την πρώτη πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2013, ποσού 60 εκατομμυρίων ευρώ, που θα εισπράξουν 61.000 δικαιούχοι σε όλη την επικράτεια, ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Σε σχετική του δήλωση ο κ. Μπαμπασίδης, ανέφερε:

«Με την πληρωμή του μέτρου 144 τακτοποιείται μια σημαντική εκκρεμότητα και δίνεται τέλος στην πολύμηνη αναμονή προς όφελος των καλλιεργητών καπνού. Με την παρούσα πληρωμή ολοκληρώνεται μια μακροχρόνια διαδικασία διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσεων. Ειδικότερα, από το σύνολο των 1.034 δικαιούχων όλης της χώρας, οι 575 είναι καπνοπαραγωγοί του Νομού Ροδόπης, οι οποίοι και θα μοιραστούν 261.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά την εξισωτική αποζημίωση: Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις ελέγχων, εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής των δικαιούχων,  και πιστώθηκαν απ’ ευθείας στους λογαριασμούς τους. Η πληρωμή αφορά όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», και δεν είχαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι δικαιούχοι είναι 8.200 και το ποσό που τους αναλογεί ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στον νομό Ροδόπης οι δικαιούχοι είναι 1.343 και θα μοιραστούν περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν στους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ξεπέρασαν τον εαυτό τους και κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο  προετοιμάσουν με αρτιότητα την πληρωμή της εξισωτικής».

Στο μεταξύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζεται ότι για  οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή μέσω των ΕΑΣ) συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε αφού γίνει ο έλεγχος τους, να καταστεί  δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων είναι εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, opekepe.gr.