λε– 29.000 καταναλωτές ξόδεψαν ο καθένας κατά μέσο όρο 53,45 ευρώ.

– Δούλεψαν όλοι: εμπορικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, ταξί.

– Οι επαγγελματίες προτιμούν να ανοίγουν τα βράδια παρά τις Κυριακές!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διήμερης διεξαγωγής του θεσμού «Λευκές Νύχτες Εμπορίου», διεξήγαγε έρευνα για τον απολογισμό της δράσης και την αποτίμηση του οικονομικού αποτυπώματος στην τοπική οικονομία

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε 105 ιδιοκτήτες εμπορικών επιχειρήσεων από το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος των – χωρίς κυκλοφορία οχημάτων – δρόμων, καθώς και την περιοχή που περικλείεται από το παραλιακό μέτωπο έως και την Λεωφόρο Δημοκρατίας, μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολόγιου, και χρόνο διεξαγωγής από 4 έως 6 Αυγούστου 2014.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, προκύπτει σημαντικός βαθμός ικανοποίησης στις τάξεις των εμπόρων για το διήμερο 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2014, με το 95% των ερωτώμενων να δηλώνει την ικανοποίησή του τόσο για την εικόνα που παρουσιάστηκε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όσο και για τα οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν για τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, μόλις ένα 5% – το οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε περιοχές εκτός των διαμορφωμένων σε πεζόδρομους χώρων των εκδηλώσεων – δεν έλαβε την ικανοποίηση που προσδοκούσε.

Σημαντικό εύρημα και παράλληλα στοιχείο της μεγάλης επιτυχίας της διοργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι ο κόσμος που μετέβη στο κέντρο της πόλης εισήλθε στα καταστήματα και πραγματοποίησε αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, το 86% των ερωτώμενων δηλώνει ότι οι «Λευκές Νύχτες Εμπορίου» συνεισέφεραν στην αύξηση του τζίρου τους σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες των εκπτώσεων, με μία μέση αύξηση τζίρου της τάξεως του 24%, ενώ μόλις ένα 14% δεν είδε τα οικονομικά του αποτελέσματα να βελτιώνονται.

Σημειώνεται, δε, ότι ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε για τα δύο βράδια, εντούτοις δεν επηρεάστηκε η ζήτηση και η κατανάλωση τις πρωινές ώρες λειτουργίας της Αγοράς.

Ο μέσος τζίρος της μίας νύχτας (21:00-24:00) για τα εμπορικά καταστήματα, ανέρχεται στα 950 ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι ο συνολικός τζίρος που πραγματοποιήθηκε στο εμπόριο που ανήκει στις τάξεις του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης τις βραδινές ώρες την 31η Ιουλίου και 1η Αυγούστου, ξεπερνά τις 850.000 ευρώ!

Επίσης, μέσω της έρευνας, επιδιώχθηκε να καταγραφεί η απασχόληση των εμποροϋπαλλήλων για τις επιπλέον ώρες εργασίας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ιδιοκτητών εμπορικών επιχειρήσεων – μελών του ΕΣΑ που απασχολεί προσωπικό, το 40%  δήλωσε ότι απασχόλησε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο ο οποίος και αμείφθηκε με τις νόμιμες και προβλεπόμενες προσαυξήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του σωματείου. Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών (60%) επέλεξε να μην απασχολήσει εργαζόμενο για τις επιπλέον ώρες και να λειτουργήσει μόνη της τις δύο νύχτες.

Παράλληλα, και αναφορικά με την εξεύρεση του παραγωγικού ωραρίου για τα εμπορικά καταστήματα, ώστε αυτό να είναι επ’ ωφελεία τόσο των εμπόρων όσο και των καταναλωτών – ντόπιων & επισκεπτών – ετέθη το δίλλημα της επιλογής λειτουργίας της Αγοράς κατά την θερινή περίοδο ανάμεσα σε βραδινή λειτουργία μεταξύ των ωρών 8-11 μ.μ. ή σε Κυριακάτικο άνοιγμα μεταξύ των ωρών 11:00 – 16:00. Η απόλυτη πλειοψηφία (100%) των ερωτηθέντων, απάντησε ότι θεωρεί επωφελέστερη και παραγωγική μία τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για λειτουργία των καταστημάτων το βράδυ κατά τη θερινή περίοδο. Από την καταγραφή των παρατηρήσεων, δε, προκύπτει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης, αφενός κατά τις καθημερινές παρουσιάζουν ένα «νεκρό» ή χαμηλού καταναλωτικού ενδιαφέροντος διάστημα μεταξύ 18:00 και 20:00, αφετέρου προχωρούν σε κυριακάτικο άνοιγμα, όχι για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, αλλά να συγκρατήσουν τη διαρροή της πιθανής ζήτησης προς τις πολυεθνικές.

Τέλος, η εικόνα των πεζοδρομημένων οδικών αρτηριών του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, και ο εντυπωσιακός όγκος του πλήθους που κατέκλυσε την Αγορά, ώθησε τους οργανωτές στο να εξετάσουν την άποψη των επαγγελματιών αναφορικά με τη χρήση του αυτοκινήτου. Στην ερώτηση λοιπόν αναφορικά με την επιθυμία απαγόρευσης της χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, το 95% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμφωνεί με την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από το κέντρο, ενώ το 5% επιθυμεί την διατήρηση της υφιστάμενης κατάσταση με τη χρήση του αυτοκινήτου.

Ταυτόχρονα διεξήχθησαν δύο ακόμη έρευνες σε ομοιοεπαγγελματικούς κλάδους και σε συν-εμπλεκόμενα με τις «Λευκές Νύχτες» επαγγέλματα, ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της συνολικής επισκεψιμότητας & κατανάλωσης, με τον συνυπολογισμό του οφέλους των παράλληλων οικονομιών, και να προσδιοριστεί  περαιτέρω το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης.

Η πρώτη παράλληλη έρευνα διεξήχθη με τη συνδρομή του Σωματείου Επαγγελματιών Σίτισης & Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης σε ανάλογες επιχειρήσεις-μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης που δραστηριοποιούνται τόσο εντός του χώρου των εκδηλώσεων όσο και στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ του παραλιακού μετώπου και της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η θερινή περίοδος για τα καταστήματα καφέ, αποτελεί χαμηλής επισκεψιμότητας & κατανάλωσης περίοδο συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιόδους ενός έτους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προκύπτει απόλυτος βαθμός ικανοποίησης των ανθρώπων του χώρου από τη διεξαγωγή του θεσμού της «Λευκής Νύχτας», με βελτίωση της επισκεψιμότητας κατά 40% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδος, και κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο τζίρος των καταστημάτων καφέ που πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες κατά τη διεξαγωγή του διημέρου της «Λευκής Νύχτας» από τις εννέα το βράδυ και μετά, παρουσιάζει μία εντυπωσιακή αύξηση με διπλασιασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τον τζίρο των προηγούμενων ημερών. Έτσι για τις δύο «Λευκές Νύχτες», ο τζίρος των καφέ τις Αλεξανδρούπολης ξεπερνά τις 680.000 ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι σερβιρίστικαν & καταναλώθηκαν περισσότερα από 110.000 αλκοολούχα και μη ποτά.

Η δεύτερη παράλληλη έρευνα επεδίωκε να προσεγγίσει το κομμάτι των επαγγελματιών οδηγών Ταξί και πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Συναιτερισμού Ραδιοταξί “Ο Φάρος”. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ετέθησαν στην διάθεση του ΕΣΑ, επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών οδηγών αναφορικά με τη διεξαγωγή του θεσμού «Λευκές Νύχτες Εμπορίου», παρ’ όλη την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού που αντιμετώπισαν. Τις δύο νύχτες δουλέψανε όλα ανεξαιρέτως τα ραδιοταξί της Αλεξανδρούπολης, παρουσιάζοντας μία μέση αύξηση δρομολογίων & οικονομικών αποτελεσμάτων της τάξης του 35%, ενώ πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 1.600 κλήσεις ανά βράδυ. Υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκαν από και προς το κέντρο της Αλεξανδρούπολης 6.400 πολίτες και τουρίστες, ενώ ο συνολικός τζίρος των μετακινήσεων πλησιάζει τις 20.000 ευρώ.

Αποτιμώντας τελικά την πρώτη διεξαγωγή του θεσμού της «Λευκής Νύχτας Εμπορίου» για δύο συνεχόμενες βραδιές στην Αλεξανδρούπολη, υπολογίζεται ότι στον χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων προσήλθαν κατά προσέγγιση περισσότεροι από 29.000 πολίτες της Αλεξανδρούπολης, επισκέπτες και τουρίστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στις γιορτές εμπορίου και επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Από την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών την 31η Ιουλίου & 1η Αυγούστου, και για τις ώρες μετά την ενάτη βραδινή, προέκυψε Συνολικός Τζίρος που αγγίζει το 1.550.000 ευρώ με μία μέση κατανάλωση της τάξεως των 53,45 ευρώ ανά άτομο.

Ταυτόχρονα, η επιλογή της συγκράτησης του κόστους της διοργάνωσης και η καθοριστική συμμετοχή των εθελοντών, καθιστά την ίδια την διοργάνωση ως εξόχως αποτελεσματική, καθώς ο βαθμός οικονομικής απόδοσης (αποτελεσματικότητας) κόστους-οφέλους προσδιορίζεται στο εντυπωσιακό 22.140 %!

Παράλληλα με το στοίχημα της μέγιστης δυνατής επισκεψιμότητας, ώστε να χαρακτηρισθεί επιτυχημένο το εγχείρημα, και της βελτίωσης της ζήτησης με τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν από την έρευνα, επετεύχθη και η τρίτη στόχευση που είχε τεθεί, αναφορικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας αστικού τόπου όπως η αγορά και κατ’ επέκταση δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας πόλης με γνώμονα την επιχειρηματικότητα.

Οι «Λευκές Νύχτες Εμπορίου» Αλεξανδρούπολης, σε αριθμούς

31 Ιουλιου και 1 Αυγούστου

ώρες 21:00-24:00

– 4 κεντρικές συναυλίες / 7 DJ Decks.

– 35 παράλληλες εκδηλώσεις.

– 29.000 καταναλωτές (κάτοικοι, επισκέπτες, τουρίστες).

ΕΜΠΟΡΟΙ

– 95% ο βαθμός ικανοποίησης των εμπόρων.

– το 86% των εμπόρων είχε μέση αύξηση τζίρου της τάξεως του 24%.

– 950 ευρώ ο μέσος τζίρος των εμπορικών καταστημάτων σε μία «Λευκή Νύχτα».

– 850.000 ευρώ ο συνολικός τζίρος του εμπορίου.

– το 60% των εμπόρων δεν απασχόλησε εργαζόμενο.

– το 100% των επαγγελματιών επιλέγει βραδινή λειτουργία 20:00-23:00 αντί για άνοιγμα Κυριακή.

– το 95% των καταστηματαρχών επιθυμεί απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από το κέντρο.

ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΣΗ

– 100% ο βαθμός ικανοποίησης των ιδιοκτητών καφέ-εστίασης.

– 40% η βελτίωση της επισκεψιμότητας σε μαγαζιά καφέ-εστίασης.

– 50% βελτίωση της επισκεψιμότητας σε μαγαζιά καφέ-εστίασης σε σχέση με πέρυσι.

– 100% αύξηση τζίρου εστίασης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

– καταναλώθηκαν τουλάχιστον 110.000 αλκοολούχα ποτά.

– 680.000 ευρώ ο συνολικός τζίρος των καταστημάτων καφέ-εστίασης.

ΤΑΞΙ

– 100% ο βαθμός ικανοποίησης των οδηγών.

– 35% η μέση αύξηση δρομολογίων & οικονομικών αποτελεσμάτων.

– 1.600 κλήσεις ανά βραδιά κατά μέσο όρο στα Ραδιοταξί.

– 6.400 πολίτες και τουρίστες μετακινήθηκαν με ταξί.

– 20.000 ευρώ ο συνολικός τζίρος των μετακινήσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

– 98% ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης στο σύνολο του επιχειρείν.

– 53,45 ευρώ η συνολική μέση κατανάλωση ανά άτομο.

– 1.550.000 ευρώ ο συνολικός τζίρος για τις δύο νύχτες.

– 22.140% ο βαθμός οικονομικής απόδοσης κόστους-οφέλους.