ΚΑΔΟΙΟ Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στο έργο “POMIS” Πιλοτική Δράση Οικιακής Κομποστοποίησης που υλοποιεί η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα θα διανεμηθούν στοn Δήμο 130 κάδοι κομποστοποίησης-συλλογής οργανικών αποβλήτων, τους οποίους στη συνέχεια θα παρακολουθεί εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους.

Όσοι δημότες ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να παραλάβουν έναν κάδο κομποστοποίησης, είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diaamath.gr, όπου θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους (οδός, πόλη) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, είτε επικοινωνώντας με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. στο τηλέφωνο: 25310 81400.

Ο Κάδος Οικιακής Κομποστοποίησης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι).

Η λειτουργία του θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του.

Η πιλοτική δράση έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της διεργασίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, τη λήψη αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις ποσότητες των οργανικών αποβλήτων που παράγονται, και τα ποσοστά εκτροπής του οργανικού / βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων.