121 θέσεις υπαίθριου εμπορίου, θα διατεθούν από τον Δήμο Κομοτηνής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής κοινότητας Αιγείρου, με διάρκεια χρονικής ισχύος για το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου, σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 38 του Ν. 4.4497/2017 και την υπ’ αρίθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 5/7 έως και 3/ 8 (υπόδειγμα χορηγείται από την υπηρεσία), με τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

α) Άδεια υπαιθρίου εμπορίου ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης.

β) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.