Εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό) αναπροσαρμόζουν την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους έχοντας δύο κύριου στόχους:

1. την ανάσχεση της διασποράς του ιού εντός των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου στις επτά πανεπιστημιουπόλεις του,
2. τη διασφάλιση της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας των είκοσι Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κάτι που αποτελεί το βασικό αντικείμενο ενός Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Η προσπάθεια στηρίζεται στη σύγχρονη αλλά και στην ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαιδευτική τεχνολογία (e-class και skype for business), μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μαθησιακή διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η πολύτιμη επαφή μεταξύ καθηγητών και φοιτητών.

Το σύνολο των Τμημάτων, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν (Πολυτεχνείο, Νομική, Ιατρική, κ.ά.), διδάσκουν σχεδόν καθολικά τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν τα έκτακτα μέτρα.

Αναλυτικά, σε σύνολο 901 προπτυχιακών μαθημάτων, 747 διδάσκονται πλήρως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 125 διδάσκονται μερικώς, καθώς καλύπτουν εργαστηριακά γνωστικά αντικείμενα, ενώ 29 μαθήματα (κλινική και πρακτική άσκηση), δεν δύναται να προσφέρονται, λόγω της σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Εβδομαδιαίως πραγματοποιούνται 120.000 διδακτικές ώρες καλύπτοντας τις απαιτήσεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα των 37.000 χρηστών των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν σταλεί από τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη στον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλειο Διγαλάκη.

Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων που δεν προσφέρονται ή καλύπτονται μερικώς, θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες.

“Η ανταπόκριση τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού προσωπικού είναι ενθουσιώδης,
στοιχείο που ανοίγει νέες ατραπούς για το Πανεπιστήμιο. Οι συνθήκες που βιώνουμε επιβάλλουν μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία την οποία εξελίσσουμε και βελτιώνουμε κάθε μέρα που περνά. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζουμε την άμεση ανάπτυξη εξειδικευμένης εκπαιδευτικής ψηφιακής υποδομής με στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών μας. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η πολύτιμη και εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση της αρμόδιας διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου (Υπολογιστικό Κέντρο και Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης), οι απόψεις του διδακτικού προσωπικού αλλά και των φοιτητών μας”, σημειώνει η αντιπρύτανης έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης Μαρία Μιχαλοπούλου.