Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στο Δέλτα του Έβρου, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Οι Μετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο σε περισσότερες από εκατό χώρες, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος καταγραφών, της οργάνωσης Wetlands International, εδώ και πενήντα χρόνια!

Οι καταγραφές έδωσαν εξαιρετικά στοιχεία, με αριθμό ρεκόρ για την Πρασινοκέφαλη Πάπια Anas Platyrhynchos, με 58.729 άτομα, έναν αξιοσημείωτο πληθυσμό, συγκρινόμενο μόνο με τις επίσης μεγάλες μετρήσεις του 2000 (52.350 άτομα) και του 2013 (52.160 άτομα).

Το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στον υγρότοπο, ήταν το Κιρκίρι Anas Crecca με 26.783 άτομα, και επίσης σημαντικό αριθμό συγκέντρωσε ένα από τα τρία είδη κύκνων που διαχειμάζουν στο Δέλτα, ο Νανόκυκνος Cygnus Columbianus, με πάνω από 5.000 άτομα.

Ακόμη, σημαντικούς πληθυσμούς συγκέντρωσαν οι Καστανόπαπιες Tadorna Ferruginea με 1.480 άτομα, oι  Ασπρομέτωπες Χήνες Anser Albifrons με 1.592 άτομα, και τα Φοινικόπτερα Phoenicopterus Roseus με 2.327 άτομα.

Οι Βαρβάρες Tadorna Τadorna έφτασαν τις 2.006, ενώ οι Αργυροτσικνιάδες Egretta Αlba τις 125.

Από αρπακτικά, παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων 23 Στικταετοί Aquila Clanga, 6 Θαλασσαετοί Haliaeetus Albicilla και 176 Καλαμόκιρκοι Circus Aeruginosus.

Τέλος, παρατηρήθηκε ένα είδος που δεν απαντάται συχνά στην περιοχή, η Χαμωτίδα Tetrax Tetrax, με 4 άτομα να καταγράφονται στην τοποθεσία της Δράνας.

Για ακόμη μια φορά οι αριθμοί και τα είδη των πουλιών που καταγράφηκαν μέσω των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων, συνολικά περισσότερα από 120.000 πουλιά από 53 είδη, επιβεβαίωσαν τη μεγάλη αξία του υγροτόπου για τη διαχείμαση των πουλιών  που έρχονται στο Δέλτα σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου και τροφής για τη διαβίωσή τους.