Ο Δήμος Αρριανών τροποποίησε την πράξη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δ. Αρριανών» η οποία είναι εντεταγμένη στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», και πλέον εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 1.134.791,63 € (με ΦΠΑ) από 559.433,58 € του αρχικού προϋπολογισμού.

Με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) στον Δήμο Αρριανών θα καθοριστεί για κάθε δημοτική ενότητα το πλαίσιο της οργάνωσής της, που περιλαμβάνει:

α) το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης.
β) τις χρήσεις γης, τους όροους και τους περιορισμοούς δόμησης.
γ) κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.

Ο Δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν.

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο θα καλύπτει όλη την έκταση του Δήμου και θα εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

“Επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι το ΤΧΣ να αποτελέσει το αναπτυξιακό εκείνο εργαλείο που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αποτελώντας μοχλό δημιουργίας νέων επενδύσεων, έργων και υποδομών στην περιοχή”, σημειώνει ο δήμαρχος Αρριανών Αχμέτ Ριτβάν.