Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προσληφθούν 11 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 και μέχρι 34 ημερομίσθια, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2018», στις ελαιοκομικές περιοχές της Μαρώνειας και των Προσκυνητών.

Οι 11 θέσεις κατανέμονται ανά ειδικότητα ως εξής:

  • 1 Παγιδοθέτης
  • 2 Αρχιεργάτες – Μεταφορείς
  • 8 Ψεκαστές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ. 7, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198 κ. Μητρουλάκη Δήμητρα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Συγκεκριμένα, αρχίζει από αύριο Τρίτη, 31 Ιουλίου, και λήγει τη Δευτέρα, 6 Αυγούστου.

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ.