Κατά 11 εκ. ευρώ αυξάνει τον προϋπολογισμό της δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων ηλικίας έως 15 ετών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» τo Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Η αύξηση του κονδυλίου έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες δημιουργίας νέων Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), και συνεπακόλουθα την ανάγκη επέκτασης του δικτύου αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

“Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η έμπρακτη στήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σεβασμό πρωτίστως στα Δικαιώματα του Παιδιού, στη βάση των δεσμεύσεων για την εφαρμογή πολιτικής κοινωνικής ένταξης”, τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η διάρκεια της δράσης, δε, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.