Με το ποσό των 100.000 € αναμένεται να επιχορηγήσει εκτάκτως ο Δήμος Κομοτηνής τις Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (50.000 έκαστη), προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων οι οποίες αφορούν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Το σχετικό αίτημα έχει υποβάλλει η Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί η Α΄ δόση του 2019 της τακτικής κρατικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) προς τους ΟΤΑ, και το θέμα εισάγεται εκτάκτως προς συζήτηση τη Δευτέρα 18/2.

Ως γνωστόν, οι  Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούνται από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. Η επιχορήγησή τους, δε, εκ μέρους του Δήμου, είναι εφικτή και νόμιμη σύμφωνα με το  άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ. Α).