Δέκα θέσεις πωλητών συγκεκριμένων εποχικών ειδών, στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Μαγεμένου Πάρκου Κομοτηνής, θα διατεθούν από τον Δήμο, για το διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2019 ως τις 6 Ιανουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προϊόντα:

  • Χριστουγεννιάτικα είδη-κατασκευές.
  • Χειροποίητα κοσμήματα.
  • Ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά.
  • Αποξηραμένα άνθη και ιδίως όσα δικαιολογούνται από το πνεύμα των ημερών.
  • Ξηρούς καρπούς.
  • Κρύα σάντουιτς ή σφολιατοειδή που θα φυλάσσονται σε ειδικά ψυγεία και θερμοθαλάμους αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 10/12/2019 ημέρα Τρίτη έως και 13/12/2019 και ώρα 13.00.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία).

β) Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου ή άδεια υπαιθρίου εμπορίου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

δ) Δημοτική ενημερότητα.

ε) Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών – εφόσον οι αιτήσεις τους εγκριθούν.