Επιχορήγηση ύψους 1.239.000 ευρώ θα λάβει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του.

Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου, υπέγραψε τη σχετική απόφαση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου και ενέκρινε ταυτόχρονα την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής του ανωτέρω ποσού.