Οι Δήμοι Κομοτηνής και Ιάσμου αξιοποιούν τα Προγράμματα “ΦιλόΔημος”, σε αντίθεση με τους Δήμους Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών που απουσιάζουν από τους πίνακες των εγκεκριμένων προτάσεων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών…

Με εντατικούς ρυθμούς εργάζονται τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβάλλονται συνεχώς από τους Δήμους ολόκληρης της χώρας για τη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος» δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου». Δρομολογήθηκαν γρήγορα, σε συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με στόχο να αποδώσουν καρπούς το ταχύτερο δυνατό. Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο Νόμος 4.509/2017, και τον Φεβρουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την ταχύτερη αξιολόγηση και ένταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες από την κατάθεση των φακέλων, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν έργα προϋπολογισμού 247 εκατομμυρίων ευρώ. Διαδικασίες και άνθρωποι υπηρετούν τους στόχους της ταχύτητας με διαφάνεια και τεχνοκρατική πληρότητα για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση. Οι ΟΤΑ δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων, και τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους Δήμους.

Μέχρι στιγμής, με πλήρη έλεγχο αλλά και ταχύτατες διαδικασίες, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 Δήμους σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ.

Από το 2010 και έπειτα, τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συρρικνώθηκαν περίπου κατά 65%. Το 2018 σημειώθηκε για πρώτη φορά μικρή αλλά διακριτή αύξηση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρ’ ότι δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, τόσο αυτή η αύξηση, όσο και τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος», εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλέγμα ενίσχυσης των ΟΤΑ, με σειρά νέων εργαλείων ή υφιστάμενων που αναβαθμίστηκαν, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των Δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό των 740 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατομμύρια ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης συνολικού ποσού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Η ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίως όμως καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για τα έργα και συνολικά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, όπως προέκυψαν μέσω συστηματικού διαλόγου ανάμεσα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια διαδικασία που επιλέχθηκε ως η πιο πρόσφορη για να καταγράψει τις ουσιαστικές ανάγκες των Δήμων, αλλά και για να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις βάσει των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας τους.

Το αποτέλεσμα ξεπερνά θετικά τις προσδοκίες όλων των μερών. Τα δύο χρηματοδοτικά Προγράμματα αναδεικνύονται σε πραγματικά εργαλεία για τους Δήμους σε καίριους τομείς, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, καθώς χρηματοδοτούν δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων:

  • Δρομολογούν στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο παρά την αναγκαιότητά τους.
  • Λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και σε αυτή της λειτουργίας των έργων.
  • Προστατεύουν το περιβάλλον.
  • Δημιουργούν χώρους δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα μέσω της κατασκευής σύγχρονων παιδικών χαρών με νέες προδιαγραφές ασφαλείας.
  • Υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι επιπρόσθετη της ετήσιας τακτικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό, η οποία μάλιστα αυξήθηκε για το 2018 στα 28 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας μέσω της προμήθειας μηχανημάτων έργου έπειτα από πολλά χρόνια, και στη βάση των αναγκών που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι Δήμοι.
  • Ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Από τον νομό Ροδόπης ο Δήμος Κομοτηνής λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 1.195.000 ευρώ για Προμήθεια Μηχανήματα Έργου, Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων, ο Δήμος Ιάσμου λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 247.100 ευρώ για Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων, ενώ οι Δήμοι Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών απουσιάζουν από τους σχετικούς πίνακες που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κομοτηνής χρηματοδοτείται με 400.000 ευρώ για Μηχανήματα Έργου, με 345.000 ευρώ για Παιδικές Χαρές, και με 450.000 ευρώ για Σχολικά Κτίρια, ενώ ο Δήμος Ιάσμου, με 186.000 ευρώ για Μηχανήματα Έργου, και με 61.100 ευρώ για Σχολικά Κτίρια.