Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους ξεκινούν έγκαιρα, με διάρκεια υλοποίησης 28 εβδομάδων, και όχι καθυστερημένα και με μειωμένη χρονική διάρκεια, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες για ενεργή συμμετοχή στην άθληση.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης ενέκρινε 3.824 τμήματα γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, και 672 τμήματα για ειδικές ομάδες-στόχους.

Τα προγράμματα απευθύνονται στο σύνολο των κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων αθλουμένων, και σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε από τον κ. Αυγενάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, θα προσληφθούν 1.145 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για τη σεζόν 2019-2020, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα τα υλοποιήσουν.