– Ο αληθινός θησαυρός / του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος.

Ο πόθος αποκτήσεως θησαυρών συνδέεται με κάτι βαθύτερο: Με το αίσθημα της ασφάλειας, της άνεσης, της αξιοπρέπειας. Ο Κύριος όμως εξηγεί: Την ασφάλεια που ζητάτε δεν την προσφέρουν οι θησαυροί αυτού του κόσμου. Εδώ στη γη “ο σκόρος και η σήψη τους καταστρέφουν, και οι διαρρήκτες τους κλέβουν”.

Βέβαια, από την εποχή του Χριστού τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Οι άνθρωποι βρήκαν καλύτερους τρόπους εξασφαλίσεως των αγαθών τους. Σήμερα υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, καταθέσεις σε τράπεζες, «επενδύσεις» σε επιχειρήσεις. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ο σκόρος και η σήψη, το ‘’κούρεμα’’. Ποτέ τελικά δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα ασφαλής.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι γήινοι θησαυροὶ δεν έχουν αξία: αθεράπευτες αρρώστιες, βαρειές μελαγχολίες, νευροπάθειες, οικογενειακές τραγωδίες, ατυχήματα, θάνατοι προσφιλών προσώπων, που δεν θεραπεύονται με το χρήμα. Ο Κύριος επισημαίνει: “Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου”. Συγκεντρώστε θησαυρούς πνευματικούς, αυξήστε την περιουσία της πίστεως, πολλαπλασιάστε τα έργα της αγάπης, φροντίστε να αυξάνεται συνεχώς η καθαρότητα της ψυχής σας, η αγνότητα, η ταπεινοφροσύνη, η ειλικρίνεια και η τιμιότητα. Δώστε τροφή στον πεινασμένο, στέγη στον ξένο, στοργή στον άρρωστο, συμπαράσταση στον αβοήθητο. Συγχωρείστε με όλη την καρδιά σας όσους σας πίκραναν, σας αδίκησαν, σας έβλαψαν. Έτσι θα κερδίσετε τον πιο ανεκτίμητο θησαυρό: τη συγχώρηση, την υιοθεσία του “Πατρός των οικτιρμών”. Όλα αυτά όμως, όχι “προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις”. Γιατί τότε στην ουσία δεν θησαυρίζουμε εν ουρανώ αλλά επί της γης.

Δε ζητάει ο Χριστός με όσα λέει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, να μας κάνει φτωχούς και κακομοιριασμένους. Θέλει να μας οδηγήσει στη σωστή εκλογή των θησαυρών, να μας δείξει ποιό είναι το κίβδηλο και ποιό το γνήσιο. Ποιό νόμισμα περνάει για λίγο καιρό και σε έναν τόπο, και ποιό έχει αξία παντού και αιώνια.

Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει από αύριο, αυτόν τον σκοπό έχει: Να μας βοηθήσει να επανεξετάσουμε σοβαρά την πορεία της ζωής μας. Πού έχουμε στραμμένη την προσοχή μας; Σε αυτά που γίνονται αυτὲς τις ημέρες και ευτελίζουν τον άνθρωπο, ή στα σεμνά, τα δίκαια, τα υγιή, τα αγνά που διδάσκει η Εκκλησία μας; Θησαυρίζουμε “θησαυρούς επί της γής” ή “εν τω ουρανώ”;

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣΤο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Ματθ.στ΄14-21) της Τυρινής

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Εἶπε ο Κύριος· Ἐὰν συγχωρέσετε εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅ,τι κακὸ ἔχουν κάνει, θὰ συγχωρήσῃ καὶ σᾶς ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος. Ἐὰν ὅμως δὲν συγχωρῆτε τοὺς ἀνθρώπους, τότε οὔτε καὶ ὁ Πατέρας σας θὰ συγχωρήσῃ τὰ παραπτώματά σας. Ὅταν νηστεύετε μὴν γίνεσθε σκυθρωποὶ ὅπως οἱ ὑποκριταί, οἱ ὅποίοι παραμορφώνουν τὰ πρόσωπά τους, διὰ νὰ τοὺς ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύουν. Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ἔχουν λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. Σὺ ὅμως ὅταν νηστεύῃς, ἄλειψε τὸ κεφάλι σου καὶ πλύνε τὸ πρόσωπόν σου, διὰ νὰ μὴν ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύεις ἀλλὰ μόνον ὁ Πατέρας σου, ποὺ εἶναι ἐκεῖ παρὼν κρυφά, καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶ γίνεται εἰς τὰ κρυφά, θὰ σὲ ἀνταμείψῃ εἰς τὰ φανερά. Μὴ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτόν σας θησαυροὺς εἰς τὴν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ σαπίλα τοὺς καταστρέφουν καὶ ὅπου οἱ κλέπται κάνουν διάρρηξιν καὶ τοὺς κλέβουν, ἀλλὰ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυροὺς εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σαπίλα τοὺς καταστρέφει καὶ ὅπου κλέπται δὲν κάνουν διάρρηξιν καὶ κλέβουν· Διότι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σου.