– Αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης για τους άνδρες που αποσπώνται στην Ειδομένη.

Το αίτημα, το οποίο υποβλήθηκε μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβαλά, έχει ως εξής:

“Αξιότιμε κ. Αρχηγέ.

Με την κατάσταση στην Ειδομένη έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε, η Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Ροδόπης, στο χρονικό διάστημα από 10-03-2016 μέχρι και σήμερα, έχει διατεθεί ήδη τρεις φορές, με εβδομαδιαία κάθε φορά απόσπασή της, στη Δ.Α. Κιλκίς.

Ήδη διατάχθηκε η τέταρτη απόσπασή της, από 05-05-2016 και για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.

Τα τακτικά μέλη της Διμοιρίας μας ανέρχονται σε 36, και τα αναπληρωματικά σε 15. Οι επικεφαλής είναι δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί.

Με τη συχνότητα που διατάσσεται η διάθεση της Διμοιρίας στην Ειδομένη, δεδομένης αφενός μεν της απασχόλησής της και σε άλλες περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η παρουσία της, αφετέρου δε ότι οι συνάδελφοι απασχολούνται τις υπόλοιπες μέρες σε υπηρεσιακά καθήκοντα των Υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά, καθώς και την αυτονόητη ανάγκη λήψης των δικαιούμενων αδειών, η καταπόνηση των συναδέλφων είναι οφθαλμοφανής, καθότι ο αριθμός των τακτικών μελών είναι μικρός και εξ’ ανάγκης διατίθενται κατά κύριο λόγο τα ίδια άτομα – τα οποία αναγκάζονται κάθε τρίτη εβδομάδα αρχικά και κάθε δεύτερη στην τελευταία περίπτωση (που διατάχθηκε η τέταρτη μετακίνηση), να απουσιάζουν από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους για μία εβδομάδα κάθε φορά.

ΕΑΥ ΡΟΔΟΠΗΣΕπιπλέον της καταπόνησης και της διατάραξης της εργασιακής και οικογενειακής τους ηρεμίας, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα να ανταπεξέλθουν οικονομικά, δεδομένου ότι κατά την αναχώρησή τους λαμβάνουν ως προκαταβολή, όχι ολόκληρο αλλά το 1/2 του δικαιούμενου ποσού της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να βάλουν κάθε φορά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν από τα δικά τους χρήματα, που σε καμία περίπτωση δεν τους περισσεύουν, τη διατροφή τους – περιμένοντας να αποζημιωθούν αργότερα με την εξόφληση του υπομνήματος. Αυτό όμως τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς οι μισθοί τους οριακά επαρκούν (και σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν), για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ένωσή μας αιτείται τη μέριμνα του Αρχηγείου μας ώστε να επεκταθεί η χορήγηση του Διμοιριακού Επιδόματος και στα αναπληρωματικά μέλη των Διμοιριών των Διευθύνσεων Αστυνομίας που ενισχύουν τη Δ.Α. Κιλκίς, για όσο χρονικό διάστημα θα κρίνεται αναγκαία η διάθεσή τους προς αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών, έτσι ώστε με τη διεύρυνση του αριθμού των διαθέσιμων αστυνομικών, να υπάρξει μια σχετική ανακούφιση στο αστυνομικό προσωπικό που αναγκάζεται σε μετακίνηση, καθότι με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτό να διευρυνθεί το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί ανάμεσα στις αναγκαστικές αποσπάσεις – μετακινήσεις του ίδιου αστυνομικού (που με τις παρούσες συνθήκες μετακινείται δύο φορές μηνιαίως, ήτοι συνολικά 15 ημέρες τον μήνα).

Θεωρώντας δίκαιο το αίτημά μας, και δεδομένη την πρόθεση της Ηγεσίας μας να συμβάλλει στον περιορισμό της καταπόνησης και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας – διαβίωσης των επί μακρόν χρονικό διάστημα ταλαιπωρημένων αστυνομικών, ευελπιστούμε στην άμεση ικανοποίησή του”.