Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ιδιοκτήτης σκύλου από την Καβάλα, ο οποίος δε μερίμνησε εγκαίρως για τη σήμανση του ζώου που είχε στην κατοχή του. Η παράβαση βεβαιώθηκε στις 30 Ιανουαρίου, μετά από έλεγχο των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, ενώ επικυρώθηκε πριν από λίγες μέρες από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σε παρόμοια περίπτωση, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο και σε δεύτερο Καβαλιώτη, ιδιοκτήτη σκύλου. Για την ακρίβεια, το πρόστιμο αφορούσε στις παραβάσεις της παράλειψης ηλεκτρονικής σήμανσης και της διατήρησης του ζώου σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, ενώ το ύψος του ανερχόταν σε 600 (300+300) ευρώ. Πλην όμως, το συγκεκριμένο πρόστιμο ακυρώθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αφού ο ιδιοκτήτης του σκύλου απέδειξε αφενός ότι φέρει ηλεκτρονική σήμανση και αφετέρου το σπίτι που διαμένει είναι μονοκατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι η μη σήμανση των ζώων συντροφιάς αποτελεί παράβαση του Νόμου 4039/2012, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235 του 2014. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 5 του συγκεκριμένου Νόμου κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, με ευθύνη των ιδιοκτητών τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε δημιουργήσει προσδοκίες για σταδιακή μείωση των αδέσποτων, δεδομένου ότι αποθάρρυνε την εγκατάλειψη των κατοικιδίων από τους ιδιοκτήτες τους. Παρ’ όλα αυτά, 6 χρόνια μετά από την ψήφιση του σχετικού νόμου, διαφαίνεται ότι ο βαθμός συμμόρφωσης των ιδιοκτητών παραμένει χαμηλός, εξαιτίας και της απουσίας συστηματικών ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας. Με το δεδομένο αυτό, κάθε προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να εφαρμόσουν τον νόμο, είναι ενθαρρυντική.