Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει απο το προσχέδιο της προκήρυξης που παρουσιάζουν ΟΛΟΚΛΗΡΟ τα dikaiologitika.gr αποκλειστικά, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ και επιταγή κατάρτισης από 1155 έως 1355 ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επαναπροσδιόρισε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 7.000 οι ωφελούμενοι σε σχέση με το αρχικό πλάνο, ενώ αυξήθηκαν και οι αμοιβές τους.

Ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ μαζί με τη συνάδελφό του Κατερίνα Μάρκου, υπήρξαν οι  μοναδικοί βουλευτές εντός του ελληνικού κοινοβουλίου που κίνησαν από τον Ιούνιο το θέμα αυτό, ρωτώντας τότε τον υπουργό Εργασίας και την αναπληρώτρια υπουργό για την εννεάμηνη καθυστέρηση που σημειώθηκε στην προκήρυξη του προγράμματος, που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες ανέργους.

Η απάντηση της κ. Αντωνοπούλου στην Ερώτηση του κ. Ιλχάν Αχμέτ και της κ. Κατερίνας Μάρκου:

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 

Εντός του προσεχούς 20ημέρου αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα κατάρτισης σε ανέργων ηλικίας 29-64 ετών κλάδους αιχμής με πιστοποίηση,  από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με απάντηση που απέστειλε η αναπληρωτής υπουργός Ράνια Αντωνοπούλου, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές από το Ποτάμι Ιλχάν Αχμέτ και Κατερίνα  Μάρκου, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής προς ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕ-ΕΚΤ). Όπως αναφέρει στην απάντησή της η κ. Αντωνοπούλου, «η δράση ανασχεδιάστηκε με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τους ανέργους υπηρεσιών και την ενίσχυση της προοπτικής ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας».

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός επίσης ότι όπως τονίζεται στην ίδια απάντηση, «με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό θα συμμετέχουν 23.000 άνεργοι από 26.000 που αρχικώς είχαν ανακοινωθεί και θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη τουλάχιστον του 50% των ανέργων για απασχόληση 6 μηνών μετά το πέρας της θεωρητικής τους άσκησης.

Το πρόγραμμα αναμένονταν από τον Ιανουάριο και η καθυστέρηση της προκήρυξής του είχε προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά σε εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευόμενους ανέργους για την πορεία υλοποίησης του.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τους δύο βουλευτές με αφορμή την μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ενεργοποίηση του προγράμματος Voucher 2016 από τον ΟΑΕΔ για 26.000 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Με βάση το νέο πλαίσιο, όλοι οι ωφελούμενοι θα ελάμβαναν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχονταν εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων. Παράλληλα, το 80% της επιδότησης κατάρτισης θα πήγαινε, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί, στον άνεργο και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης. Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος θα ελάμβανε, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500, για 130 ώρες κατάρτισης, με  κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονταν σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.

Παρόλα αυτά παρήλθαν άπρακτοι 6 μήνες με συνεχείς αναβολές και φθάσαμε ήδη στα μέσα Ιουνίου χωρίς κανείς από τους εμπλεκόμενους να γνωρίζει αν και πότε τελικά θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και ενώ η ανεργία καλπάζει στην χώρα κατά μέσο όρο με ποσοστό 24,2%.

Το προσχέδιο του σχετικού προγράμματος είναι έτοιμο και περιλαμβάνει πλαίσιο δράσης με τις εξής παρεμβάσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα 3 της παρούσης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) Την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. β) Την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. γ) Την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν. δ) Την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. ε) Τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος είναι κατά μέγιστο 6 ώρες. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:
  • Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια. β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Επίσης θα χορηγείται επιταγή κατάρτισης, που αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 1.155 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική – 945 ευρώ) και συμβουλευτικής (60 ευρώ) καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ανέργους (150 ευρώ). Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.355 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των 6 μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» που θα συγκροτηθεί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 89 εκατ ευρώ.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα: 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο εισόδημα στη στήλη του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). [πρόκειται για το ποσό που αναγράφεται στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)] Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό εισόδημα» του/της συζύγου. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. 4. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. 5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία) 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω. Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια. Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δύναται να επιχορηγηθούν.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr Το υπουργείο Εργασίας απομένει να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.