Ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά 17:00 – 20:00, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κομοτηνής (Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6, πρώην Γυμνάσιο Θηλέων, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου).

Η συνολική διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη), ενώ το σχολείο λειτουργεί τις απογευματινές ώρες 16:30 – 20:15.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, είναι ταυτότητα ή διαβατήριο, και απολυτήριο Δημοτικού ή βεβαίωση φοίτησης σε τάξη Γυμνασίου.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι βασισμένες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη διαθεματική προσέγγιση. Τα μαθήματα που διδάσκονται, είναι: Ελληνική γλώσσα, αγγλικά, πληροφορική, μαθηματικά, κοινωνικός, περιβαλλοντικός και επιστημονικός γραμματισμός, και αισθητική αγωγή, ενώ το σχολείο στελεχώνεται επίσης από Σύμβουλο Ψυχολόγο και Σταδιοδρομίας.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Το σχολείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία μέσα από τακτικές επιμορφωτικές επισκέψεις, και στόχος του είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση.

Τα ΣΔΕ είναι δημόσια σχολεία που απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Αποτελούν έναν καινοτόμο θεσμό προσαρμοσμένο στις  μαθησιακές ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, ο οποίος στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής λειτουργεί από το 2003.

Περισσότερες πληροφορίες: 2531083414 / mail@sde.rod.sch.gr.