Μέχρι τον Μάρτιο (για την ακρίβεια ως τις 10/3), θα συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του «Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Οδού / Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300, και τη σύνδεσή του με την Εθνική Οδό Κομοτηνής – Σαπών, που αστυνομεύεται από το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Για την ομαλότερη κυκλοφορία των οχημάτων, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Θα διακόπτεται προσωρινά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα λωρίδας από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση.

β) Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

γ) Το μέγιστο μήκος των εργασιών καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

δ) Δεν θα εκτελούνται εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους του εν λόγω χρονικού διαστήματος (Αποκριές, Καθαρά Δευτέρα, κ.λπ.) όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.).