Ενόψει της προκήρυξης του Προγράμματος Νέων Γεωργών 2016 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι  μπορούν να προσέρχονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις 5 Οκτωβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 – εφόσον δεν έχουν ακόμα υποβάλλει.

Και τούτο, διότι η υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) για το  σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου, κατά το έτος υποβολής της αίτησης προς ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής του ως επιλέξιμου δικαιούχου.