Ξεκίνησε και εκπνέει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Οι ωρομίσθιοι θα απασχοληθούν στα προγράμματα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕ∆ µε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σύμφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 για το έτος Κατάρτισης 2017-2018).

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (σύμφωνα µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 28959/488 ΦΕΚ 1961/Β΄/30-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο ΙΕΚ της 1ης προτίμησής του (όπου και προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του), άλλως αποστέλλονται στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής του ταχυδρομικώς, συστημένα, ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ΙΕΚ μόνο της Περιφέρειας Αττικής ή ΙΕΚ μίας μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2017-2018.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και όσον στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ της ΑΜ-Θ, στα κάτωθι στοιχεία:

ΙΕΚ Δράμας (7ο χλμ οδού Δράμας-Νευροκοπίου, ΤΚ 66100, Δράμα, τηλ 25210 – 81162).

ΙΕΚ Καβάλας (Περιγιάλι  2,  ΤΚ 65201,  Καβάλα, τηλ 2510 – 839088).

ΙΕΚ Κομοτηνής (Χίλια Δένδρα, ΤΚ 69100,  Κομοτηνή, τηλ 25310 – 20363).

ΙΕΚ Ξάνθης (Λαχανόκηποι 2, ΤΚ 67100,  Ξάνθη, τηλ 25410 – 66990, 25410-66991).

ΙΕΚ Ορεστιάδας (Κων/πόλεως  62, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα, τηλ 25520 – 23307).