Ως τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των  Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται, όσοι μελισσοκόμοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού», του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, έχουν:

α) οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά.

β) οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί ή / και Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά.

γ) ιδιώτες που συσκευάζουν  – τυποποιούν και εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.