Μέχρι τις 31 Μαΐου, κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 και 12:00 – 14:00 κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής (Π. Ελλή 6 – Περιοχή Εκτενεπόλ).

Στα Μουσικά Γυμνάσια εγγράφονται απόφοιτοι Δημοτικού κατόπιν επιλογής, η διαδικασία της οποίας για το σχολικό έτος 2015 – 2016, θα διενεργηθεί από 17 έως 19 Ιουνίου από τις αρμόδιες επιτροπές που θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τις 31 Μαΐου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της επιλογής των μαθητών, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Σχολείου (2531082067, 2531037236).