Μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2017 τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κομοτηνής (απέναντι από το ΙΚΑ), για έκδοση ή θεώρηση κάρτας αναπηρίας.

Για την έκδοση της κάρτας, απαιτούνται:
– Απόφαση επιτροπής.
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Εκκαθαριστικό εφορίας 2015.
– Δύο φωτογραφίες.

Για τη θεώρηση κάρτας, απαιτούνται:
– Εκκαθαριστικό εφορίας 2015.
– Απόφαση επιτροπής.