Όλοι οι μελισσοκόμοι που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, θα πρέπει να καθορίσουν τον αριθμό των κυψελών τους που είναι έτοιμες για διαχείμανση.

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γνωστοποιεί τους εν λόγω μελισσοκόμους, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 31- 12-2016 σχετικό έντυπο αίτησης (Υπόδειγμα 1), το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, από τα Κέντρα Μελισσοκομίας, καθώς και από τους κατά τόπους Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς και Συλλόγους.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δικαιούχοι της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο της αίτησης (Υπόδειγμα 2), που μπορούν να προμηθεύονται όπως παραπάνω, εφόσον πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες.

β) είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 παραγωγικών κυψελών των οποίων η ακαθάριστη αξία της παραγωγής είναι τουλάχιστον 8.000 ευρώ.

γ) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, και θεωρημένου τουλάχιστον πριν από ένα έτος από την ημερομηνία της αίτησης.

δ) έχουν υποβάλλει την παραπάνω αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμανσης έως τις 31-12-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.