οαεδΈως και τις 30 Ιουνίου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών–νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015, οι δικαιούχοι του Οργανισμού.

Οι γονείς και κηδεμόνες των βρεφών – νηπίων, για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 μέχρι τις 1400.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και  30 μηνών, και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια). Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις, και οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 1866/27/10-6-2014 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

– Στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, γίνονται δωρεάν δεκτά, βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως και 4,5 ετών.

Η λειτουργία τους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, Δευτέρα – Παρασκευή. Το ωράριο  ξεκινά στις 06:45 και τελειώνει στις 16:00.

– Διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές τον Αύγουστο, οπότε όλο το παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό λαμβάνει υποχρεωτικά την ετήσια κανονική του άδεια. Επίσης διακόπτεται η λειτουργία τους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές.

 

– Στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.