ΜΟΥΣΙΚΟ1Μέχρι τις 30 Μαΐου (ώρες 9:00 – 14:00), οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής (Π. Ελλή 6, 2531037236, 2531082067), οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου.

Στα Μουσικά Γυμνάσιαεγγράφονται απόφοιτοι Δημοτικούύστερα από επιλογή, η διαδικασία της οποίας για το σχολικό έτος 2014 – 2015 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 25 Ιουνίου 2014 (αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τις 30 Μαΐου).