Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενημερώνει ότι ξεκίνησε από 01-03-2015 και λήγει στις 30-04-2015, η υποβολή των αιτήσεων για όσους από τους Μελισσοκόμους επιθυμούν την ένταξή τους στις παρακάνω δράσεις για το έτος 2015 σύμφωνα με την Υπ΄αριθμ. Πρωτ 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Δικαιούχοι  της δράσης είναι τα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.

β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).

γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή Ε3 της ετήσιας δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος.

2) ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) οι επαγγελματίες αγρότες όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010.

β) οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών.

β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).

γ) να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας στην οδό Ελ. Φιλιππίδη 13 στην Αλεξ/πολη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Κέντρου 2551089977 ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Έβρου στο τηλ. 2551357121.