Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Κομοτηνής είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, που απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση και είναι απόφοιτοι Δημοτικού.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

  1. ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους.
  2. υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
  3. εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των Σ.Δ.Ε. συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.

Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση εγγραφής τους από Δευτέρα έως Παρασκευή  16.30-20.30 . Πληροφορίες στο τηλ. 25310 83414 ή στην έδρα του ΣΔΕ: Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6 (παλιό Γυμνάσιο Θηλέων, πίσω από το Δημαρχείο) e-mail: mail@sde.rod.sch.gr.