Από τις 12 έως και τις 29 Ιουλίου (ώρα 24:00), βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, και μόνο ταχυδρομικά ή με κούριερ, στη διεύθυνση «Γραφείο Αθηνών, Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα», υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» όπως έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, των δικαιούχων της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το 2016-2017.

ΕΣΠΑ ΠΔ 1Η Γραμματεία, δε, των Παιδικών Σταθμών του «Κέντρου Μέριμνας & Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής», για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, θα λειτουργεί καθημερινά από Τρίτη 12 Ιουλίου έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου από τις 07:00 έως τις 15:00, και στις 13, 14 και 15 Ιουλίου, έως τις 18:00.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2531023175 και 2531072414, ή να απευθύνονται στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, στην οδό Γρ. Μαρασλή 1 (παραπλεύρως ξενοδοχείου Ανατόλια).