Στις 28 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία εγγραφής (άνευ καταβολής παραβόλου και άρα οικονομικής επιβάρυνσης) στα μητρώα εμπόρων και φορέων εκμετάλλευσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, για τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΞΥΛΕΙΑΤα μητρώα συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (του Δεκεμβρίου του 2015), με την οποία εντάχθηκε στην εθνική νομοθεσία ο κοινοτικός κανονισμός 995/2010 με σκοπό την καταγραφή του δικτύου διακίνησης ξυλείας στην Ε.Ε. προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη υλοτομίας και να αντιμετωπιστεί η παράνομη εισαγωγή ξυλείας από τρίτες χώρες. Μάλιστα, η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης που επίσης έχει καταγραφεί στο μητρώο ως φορέας εκμετάλλευσης, προέβη στην ενημέρωση πάντων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τον τμηματάρχη της Διεύθυνσης, δασολόγο, κ. Δημήτρη Κεραμιτζή, «φορέας εκμετάλλευσης θεωρείται το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο που εισάγει για πρώτη φορά την ξυλεία στην αγορά της Ε.Ε., και δεν εννοούμε μόνο τις εισαγωγές ξυλείας από τρίτες χώρες, αλλά στην κατηγορία των φορέων εκμετάλλευσης ανήκει και ο απλός δασικός συνεταιρισμός ο οποίος με άδεια της υπηρεσίας μας υλοτομεί μια συγκεκριμένη συστάδα. Το ξύλο εκείνο που παράγεται από αυτή τη δραστηριότητα, εφόσον ο συνεταιρισμός το πουλήσει σε έμπορο, θεωρείται ότι είναι φορέας εκμετάλλευσης και πρέπει να καταγραφεί. Φορείς εκμετάλλευσης μπορεί να είναι οι εισαγωγείς ή έμποροι που υλοτομούν ταυτόχρονα. Στο μητρώο εμπόρων εντάσονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εμπορία της ξυλείας». Σημειώνεται, ότι στην κατηγορία των προϊόντων ξυλείας που υπόκεινται επίσης σε καταγραφή, περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το νοβοπάν, οι μοριόπλακες, τα πέλετ και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, καθώς επίσης το χαρτί, το οποίο ωστόσο εξαιρείται όταν είναι τυπωμένο (π.χ. σε μορφή βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων).

Πρόστιμα 700 ευρώ

Μετά την παρέλευση της 28ης Ιουνίου, όσοι δεν θα έχουν εγγραφεί στα μητρώα, απειλούνται με πρόστιμα που ξεκινούν από 700 ευρώ. Μετά την εγγραφή τους στα μητρώα, οι υπόχρεοι οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής απογραφής διακινούμενων προϊόντων ξυλείας. Σχετικά με τις αναφορές για «παράνομη διακίνηση» προϊόντων ξυλείας από τη Βουλγαρία, ο κ. Κεραμιτζής τονίζει ότι δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για παράνομη δραστηριότητα, και εξηγεί: «Η Βουλγαρία είναι ένα μέλος της Ε.Ε. Αν ο Βούλγαρος έμπορος διαθέτει τις νόμιμες άδειες και ό,τι προβλέπεται για τη διακίνηση εμπορευμάτων από το δασαρχείο ή την οποιαδήποτε αρχή της χώρας του, αν έχει εκδώσει τιμολόγιο, δεν συντρέχει παράνομη δραστηριότητα».

Χωρίς Δασαρχείο η Ροδόπη!

Πάντως, και η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης ταλανίζεται από υποστελέχωση και μειωμένους πόρους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο τελευταίος διορισμός έγινε το 2006, παρά το ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων καθώς στη Ροδόπη δεν υπάρχει δασαρχείο! «Λειτουργούμε και σαν Διεύθυνση δασών και σαν Δασαρχείο», αναφέρει ο κ. Κεραμιτζής, επισημαίνοντας ότι στους γειτονικούς νομούς υπάρχουν ξεχωριστές υπηρεσίες. Έτσι η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται σε 2.500.000 στρέμματα!