Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των κυψελών που πρόκειται να διαχειμάσουν στην περιοχή μας, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να προσέλθουν ως τις 21 Ιανουαρίου 2019 στην Υπηρεσία για να δηλώσουν τον αριθμό των κυψελών τους προς διαχείμαση.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση είναι υποχρεωτική για τους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων, και σε περίπτωση παράλειψής της θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Παράλληλα γίνεται γνωστό οτι έχει ξεκινήσει και λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2019, η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για τον «Εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών), και την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών). Η αίτηση, που είναι κοινή και για τις δύο δράσεις, υποβάλλεται:
– Είτε αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
– Είτε δια αντιπροσώπου.
– Είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στις διευθύνσεις των οικείων κέντρων Μελισσοκομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.