Παρατείνεται έως τις 18 Σεπτεμβρίου η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του Π.Α.Α. έχει εκχωρηθεί από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στον ΕΛ.Γ.Α.