Νέες και νέοι που επιθυμούν να καταρτιστούν σε 20 σύγχρονες ειδικότητες των 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην εκπαιδευτική μονάδα της προτίμησής τους έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά θα γίνουν δεκτοί 1.540 νέοι σπουδαστές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και στις γραμματείες των ΙΕΚ.

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ στην ΑΜ-Θ:

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-2552023307

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ-2531020363

ΞΑΝΘΗΣ-ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ-22541066990 & 22541066991

ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-2510839088

ΔΡΑΜΑΣ-7ο χλμ ΒΙ.ΠΕ.-2521081162