Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Έβρου γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο της περιοχής ευθύνης της, ότι (από την 1η Μαρτίου) έως τις 15 Μαΐου 2015 παραλαμβάνονται συμπληρωματικές Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών  εκτάσεων στην Ελλάδα», περιόδου 2015-2016.

Η ΔΑΟΚ Έβρου εκδίδει αποφάσεις έγκρισης στους παραγωγούς οι οποίοι  συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα μέτρα: εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση με δικαίωμα αναφύτευσης ή από μεταβίβαση και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu, στη διαδρομή Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου => Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής => Ανακοινώσεις.

Τα κονδύλια που προβλέπονται για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 ανέρχονται για όλη την Ελλάδα σε 10 εκ €.

Αυτό σημαίνει ότι τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πρόκειται να ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551357176 στην Αλεξανδρούπολη και από στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου 25510-22259, Τυχερού 25540-20090 και Φερών 25550-22150.